Returns and Refunds Policy

Pertukaran

Sekiranya anda mendapat produk yang salah dari tempahan yang dibuat, anda mempunyai 14 hari untuk memulangkan item tersebut kepada kami untuk pertukaran. Untuk menukar item untuk produk lain, kami memerlukan resit atau bukti pembelian. Untuk memproses pertukaran anda, sila poskan semula item pertukaran bersama dengan resit anda kembali kepada kami. Item yang ditukar mestilah tidak digunakan, tidak rosak, dalam keadaan yang sama seperti yang diterima, dan dalam pembungkusan asalnya. Sekiranya item itu kehabisan stok, maka bayaran balik akan diproses. Pihak kami akan menanggung kos pos kembali sekiranya kesilapan di pihak kami. Untuk maklumat lanjut, sila berhubung dengan team kami.

 

Bayaran Balik

Sekiranya anda ingin memulangkan semula item tempahan yang dibuat, dan ingin memohon untuk bayaran balik, anda perlu menyatakan sebab-sebab pemulangan kepada pihak kami.

Untuk memproses bayaran balik, kami memerlukan resit atau bukti pembelian. Untuk memproses bayaran balik anda, sila kirimkan item kembali bersama dengan resit anda kembali kepada kami. Kami juga akan memberitahu tentang kelulusan atau penolakan bayaran balik kepada anda. Sekiranya item anda diluluskan, bayaran balik akan diproses dalam masa 14 hari. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak membayar balik kos kembali untuk penghantaran item tersebut.

 

Untuk program pula, sekiranya anda ingin membatalkan penyertaan, pemulangan wang adalah tidak dibenarkan. Hanya penukaran peserta atau penukaran ke program lain sahaja dibenarkan. Sebarang perubahan terhadap pendaftaran program anda perlu dibuat selewatnya 7 hari sebelum program berlangsung. Kelewatan pemberitahuan penarikan diri menyebabkan pihak kami berhak membatalkan deposit anda.

Best viewed in Chrome Browser. Login to AVANA Dashboard.
Copyright Reserved 2020
Powered with
by AVANA
Click Below To Share